Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:quadres_electrics:practiques_cablades

Esquemes

El automatisme cablat, tot un clàssic, que pense caldria actualitzar. Fer les pràctiques de sempre amb temporitzador i també amb microautomats.(LOGO,ZEN,Zelio…). Amb llenguatge de contactes i de blocs.

La major part dels esquemes estan fets amb la versió estudiants del . SeeElectrical, y la versió, també educativa, del EPLAN. Que prompte substituiré amb qelectrotech.

Als esquemes falta el guardamotor, amb un contacte NC que ens avise de una sobrecarrega al motor i talli el circuit de maniobra

Ho corregiré en pròximes versions

El triangle pot fer-se(numerar-se) de dues maneres, jo preferisc que al quadre queden totes les fases amb el mateix orde i numerar els cables del motor d'aquesta manera, es mes fàcil d'entendre. L'altra manera es conservar en tot moment els U1-U2, V1-V2, W2-W2 tenint en compte que no seguixen l'orde espacial.

Practiques lògica cablada arrancada motors

Aquí estan les pràctiques bàsiques cablades. Aproximadament la meitat del curs. Depèn del grup poden afegir alguna variació o trauer alguna. La segona part del curs es tracta de fer les mateixes pràctiques però amb autòmat. Com l'automat permet simulació poden fer-se variacions del comandament(temporitzadors de tot tipus, comptadors, GRAFCETS etc). El quadre de potencia serà fix, estrella-triangel + inversió de gir amb quatre contactors.

01Arrancada Impulsos
02Botonera
03Marxa-Paro
03aMarxa-Paro dos llocscablat04_onoff_2_llocs.pdf
04Impulsos(S3) i marxa(S2)-paro(S1) a la vegada.
04aImpulsos i marxa paro des de dos llocs.
05Seqüencial
06Inversor de gircablat06_inversordegir.pdf
07Inversor gir sensa pas parocablat07_inversio_sense_pas_per_par.pdf
08Disseny Grua
09Temporitzador NOcablat09_temporitzador_seeelectrical.pdf
10Temporitzador NCcablat10_tempo02.pdf
11Parada Contracorrentcablat11_paradacontracoorrentsolucio.pdf
11aParada Injecció correu continu.
12Seguretat/Antivibracionscablat12_marxaseguretatantivibracions.pdf
13Selectors-Finals Cursacablat13_selectorfinalcursa.pdf
14Estrella triangle polsadorscablat15_est-tr.pdf
15Estrella triangle temporitzatcablat16_estrella-triangle.pdf
16Estr-triang temporitzacio intermitjacablat17_temp.intermitja.pdf
17Estrella triangle + invarsio de girestrella-triangle-inversio-gir-gm.pdf

Exercicis ampliació: cablat14_unsolpilsador.pdf portaautomatica.pdf bomba_senzilla.pdf

Muntatge

El etiquetatge de borns i sobretot cables es fonamental per a la construcció(know-how), saber com, de quadres elèctrics per automatismes aquí un recull molt interessant sobretot pel que fa al etiquetatge.

01_qelectrics_gestio_tallers.pdf
02_qelectrics_verificacio.pdf
03_qelectrics_oficinatecnicaetiquetatge_eb.pdf
04_qelectrics_etiquetes_borns.pdf
05_qelectrics_etiquetes_cables_eb.pdf
06_qelectrics_sinoptics.pdf
07_qelectrics_proteccio_personal.pdf
08_qelectrics_ferraments_1.pdf
09_qelectrics_ferraments_eb.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=P2LugBlbURU

Exercici de mecanització: Botonera(Polsador/interruptor) 2 Bytes automatitzacio_i_2bytes_v2.odg

Avaries

Detecció d'avaries: Seguir amb el tester el circuit de dalt a baix i de esquerra a dreta: mesures_tester_avaries.pdf

Solucio amb μAutomats

Aqui queda feina perquè ja es hora de modernitzar aquesta “assignatura” i implementar els esquemes amb autòmat i amb hmi en compte de botonera. L'any passat vaig fer una primera aproximació però va sortir molt complicada, perquè el quadre de potència tenia cablades entrades i sortides del autòmat. Per simplificar faré que el quadre de potencia només tingui connectades les sortides del autòmat, les entrades del autòmat estaran al quadre del autòmat.(Que porta una botonera).

El que faré serà dos quadres, un de potencia, el que han realitzat a les pràctiques cablades i altre de autòmat. El quadre del autòmat només tindrà les entrades i l'autòmat i les sortides aniran amb una manguera (amb els extrems numerats) cap al quadre. Deixant el polsador de paro que farà d'emergència desconnectat totes les sortides i el guardamotor amb la bombeta. Que en un futur, quan ja es domine la programació bàsica cablar-lo com una entrada. Amb altra manguera, però això encara està per veure.

L'esquema de maniobra amb les sortides del autòmat integrades. Amb guardamotor i parada d'emergència. quadreslogo2.pdfquadreslogo2.cpj.zip

Un curs amb microautomats costa un 300€ i un curs amb autòmats de gamma mitja-alta costa 1000€. curso-automatismos-15-160211123144.pdf A mes com podem veure el esquema del autòmat no es gens industrial. No te les entrades-sortides separades, etc…

Així es com em queda el aula per a les pràctiques amb micro-autòmats.

Podem dividir les pràctiques amb una serie de grups que tenen el mateix esquema de potència(El estrella-triangle en el que acaben les pràctiques cablades), però diferent comandaments realitzats amb els micro automats.

A. Potencia 1 motor.

 1. Impulsos
 2. Marxa-Paro
 3. Guarda-motor(bombeta)
 4. Marxa-Paro des de dos llocs(Dos botoneres)
 5. Seguretat anti-vibracions. Dos polsador a la vegada

B. Potencia 2 motors independents:

 1. Seqüencial 2M Parada única
 2. Seqüencial 2M Parada selectiva(Dos botoneres)
 3. Arrancada temporitzada motor 2.
 4. Parada temporitzada motor 1, i arrancada motor 2.

C. Potencia Inversió de gir:

 1. Inversió de gir pas per paro
 2. Inversió de gir sense pas per paro
 3. Parada contracorrent
Cal fer la inversió de gir a dalt dels contactors per després fer el estrella-triangle i axí no caldrà fer canvis a la part de dalt.

D. Potencia Estrella-triangle:

 1. Estrella-triangle polsadors
 2. Estrella-triangle temporitzat

GRUP_E:Potencia Estrella-triangle i inversor de gir:

 1. Estrella-triangle + inversor de gir (estrella-triangle-inversio-gir-gm.pdf)

(Sistemes mes sofisticats ja amb microautomat)

Així amb el autòmat podem fer totes les anteriors i a mes:

 1. Un sol polsador(Marxa-Paro).
 2. Pulsació llarga - curta.
 3. Estrella-triangle amb parada intermitja.
 4. Ascensor(finals de cursa).
 5. Comunicació entre autòmats.(Des de dos llocs)

Pressupost

Una feina que poques vegades faig fer als alumnes es el pressupost del quadre, Aquí deixe un parell de documents molt interesants un amb circuit típics de les pràctiques i altre amb el preus del material normal que utilitzem a les practiques:

libro-automatismos-industriales.pdf

catalogo-automatismos-electricos.pdf

public/quadres_electrics/practiques_cablades.txt · Darrera modificació: 2017/12/01 09:45 per crevert