Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:projectes:cnc:3d_print:anet:anet_t1

no es Anet es SINIS o EZT o T1 (Delta)

o Nmosphere Panther Carver T1 ?

Comprada a mastoner.com per 139€.

t1_user_manual.pdf t1_cura_installation_and_instruction_manual.pdf

Vídeo Muntatge:

Vídeo Funcionament:

La forma de calibratge del llit es molt interesant, manual però sense cargolar, sembla que es el sistema de tres punts, i entre punt i punt pas manual aquí ho explica una mica: level_3punts.pdf Després de llegir el funcionament sembla que no te aquest sistema de 3 punts, perquè seria necessari un detector de proximitat. El que fa es el ajust dels finals de cursa. Era un dels problemes de les delta, els finals de cursa tenien un regulador amb cargol. Perquè quedi totalment horitzontal. El que fa el sistema aquest intel·ligent es configurar un nou home, amb la correcció dels finals de cursa.level_ajust_finals_de_cursa.pdf

G28 ; home
G91 G21 ; relative positioning in mm
G1 X-0.7 Y0.3 Z-0.4 ; adjust for error from imperfectly placed endstops
G92 X0 Y0 Z0 ; make this position the new home
G90 ; return to absolute positioning

Ja està al Marlin M666

You can also use an M666 command to set the homing switch corrections
; Axis and motor configuration
M569 P0 S1          ; Drive 0 (X) goes forwards
M569 P1 S1          ; Drive 1 (Y) goes forwards
M569 P2 S1          ; Drive 2 (Z) goes forwards
M569 P3 S1          ; Drive 3 (E0) goes forwards
M569 P4 S1          ; Drive 4 (E1) goes forwards
M574 X2 Y2 Z2 S1       ; all endstops at high end, active high
M665 R105.6 L215.0 B85 H235  ; set delta radius, diagonal rod length, printable radius and homed height
M666 X0 Y0 Z0         ; put your endstop adjustments here
M203 X18000 Y18000 Z18000 E3600 ; maximum speeds mm/minute
M906 X800 Y800 Y800 E800 I60 ; set motor currents (mA) and increase motor idle current to 60%

I despres fa el homming d'una forma especial que està al arxiu sys/homedelta.g es a dir quan executem G28 (home, s'execcuta el següent codi)

G91             ; use relative positioning
G1 S1 X300 Y300 Z300 F2500 ; move all carriages up 300mm, stopping at the endstops
G1 S2 X-5 Y-5 Z-5      ; move all towers down 5mm
G1 S1 X8 Y8 Z8 F500     ; move towers slowly up 8mm, stopping at the endstops
G1 S2 X-5 Y-5 Z-5 F10000  ; move carriages down 5mm
G90             ; back to absolute positioning

Per moure els motors individualment:

G91    ; coordenades realtives
G1 S2 X10 ; G1 S2 X10 mou el motor X i no en la direcció del eix X

Podem canviar el sentit de gir del motor amb aquest codi:

M569 P0 S1 to M569 P0 S0

Aquí tota la info: configuring_reprapfirmware_for_a_delta_printer.pdf

Aquest video ho explica molt be:

Aquesta placa es de l'empresa EZT T1 3D Printer.

Connexió motors

Cal tenir en compte que tant el datasheet de A4988 i la ramps en comte de nombrar bobina A Ā i B les numera amb nombres 1A-1B per a la primera bobina i 2A-2B per a la segona bobina. Això també porta a confusió de tota manera, les parts de les dues bobines son contigües, en motors i plaques.

datasheet driver A4988

public/projectes/cnc/3d_print/anet/anet_t1.txt · Darrera modificació: 2018/02/25 13:09 per crevert