Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:programacio:start

Programació

Quan tenia 14 anys, l'ultim any de l'antiga EGB, copiava i feia programes amb el Basic del MSX… llavors vaig passar de les calculadores al ordinador, amb un programa que escrivia les taules de muntiplicar..

En un principi els meus coneixements de programació son, amb prehistòric bàsic del MSX, després Pascal a l'universitat, i una mica de VisualBasic, quan era arrastrar i soltar. I petits coneixements de HTML, javaScript. Vaig intentar fer alguna cosa en Java i ara en C# però no me'n surto. I no me'n surto perquè no tinc suficients coneixements de la programació orientada a objectes, ni a funcions.

Però gracies als MOOC, estic aprenent ara la programació orientada a objectes. Va mes enllà de la programació tradicional. Dic programació tradicional quan en realitat només entens la sintaxi del llenguatge, saps definir variables, saps fer el bucles for, while, switch, … i definir i utilitzar funcions. Però els llenguatges no es queden aquí.

Amb qualssevol llenguatge tinguem un tipus de dades, aquests tipus de dades, booleà, enter, coma flotant, arrays, i el molt important struct i els nous com llistes, diccionaris… son el que més ha evolucionat als llenguatges. I el que fem es crear-ne de nous, aquest nous tipus son el que s'enduien objectes.

Amb el llenguatges com el C++, Java, C#, es definix una classe o tipus, que després, podrem utilitzar al programa principal. Es com una struct, però molt més potent. Amb el JavaScrit els objectes son un conjunt de de dades i funcions (int, bool, f1(), f2(), float) que es poden passar com argument d'altra funció en realitat també es com un nou tipus de dada, com la classe, als altres llenguatges.

Però clar si no crees nous tipus de dades, classes, o funcions, tens un llenguatge molt “limitat”. I pose limitat perquè hi ha altres formes de fer grans projectes amb llenguatges sencills. Per exemple el PHP durant molt de temps no ha sigut orientat a objectes però han aconseguit fer grans programes com aquesta dokuwiki, el moodle, el wordpress… ha sigut amb una arquitectura MVC, i una base de dades.

Desconeixia completament tots aquest temes de programació. També he descobert el github, o control de les versions.

Sense el MOOC's no hauria assolit aquests mínims coneixements.

public/programacio/start.txt · Darrera modificació: 2017/06/18 18:17 (edició externa)