Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:potencia_electrica:harmonics

Amb aquestes tres imatges queda clar:

El terme a0 es el valor mig de l'ona.
Podem deixar nomes el cosinus, i un angle. Aqusta descomposicio sol anomanar-se amplitud i fase:


http_electrical-engineering-portal_com_5-types-of-equipment-which-generates-the-most-harmonics.pdf

Normalment les ones de la xarxa elèctrica tenen les mateixes components positives que negatives, per aixó no solen haver harmònics d'orde parell (incloent l'orde 0, o component DC), es més habitual trovar-se harmonics senars.armonicos.pdf

Evidentment el càlculs dels coeficients son discrets(Σ), en compte de infinits(∫), amb algoritmes més rapids els conguts (fft) Fast Fourier Transform. dsp_cen352_ch4_dft.pdf Perquè aquest càlculs siguin mes rapits encara, implementen aquestos algoritmes, com per exemple els microcontroladors dsp(digital signal processing), les targes de video, les camares de foto (raw a jpg), i de video (YUB a mpjeg, o mp4(h264), o antic mpeg), etc…

harmonic-detection-and-filtering.pdf

public/potencia_electrica/harmonics.txt · Darrera modificació: 2017/06/18 18:17 (edició externa)