Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:noticies_idees

Arxiu Noticies Idees

Impresores 3D i per tant Arduino a l'industria

Satèl·lit FreeCAD + KiCAD

Estats de la màquina

En Modbus

A la documentació del Modbus també utilitzen el diagrama d'estats.

En aquest cas el esclau. recordem en comunicacions esclau no te programa, el master te el programa, el esclau es com una extensió de les seves entrades sortides. Normalment la comunicació mestre-esclau es pel por serie.

No es el mateix que la client, servidor, en aquest cas el servidor te l'informació a la que vol accedir el client, no es exactament un client que un esclau.

En Linux

Els estats de la màquina es una eina molt útil per la programació de qualsevol microprocessador, aquí una captura d'un llibre on explica el processos amb Linux i com els temporitzadors controlen totes les tasques, supose que les tasques més importants s'executaran més contínuament(menys interval) que les menys importants. Per exemple unes cada 1us, i altres cada 1ms…

Arduino + Processing = SCADA

Nivells de programació

Després de uns anys d'experiència i sobretot aquests últims on he fet diversos cursos MOOCs de les univeristat més importatns(MIT, Stanford,…) d'haver tingut l'ocasió fer programes amb pantalles tactils i SCADA, a nivell professional he arribat a la següent classificació:

tipus de programació nivell llenguatge recomanat per a
Programació Gràfica 0 scratch blockly blocklyduino snap! app_inventor visuino Inicis de programació, educació primaria
1Ladder Esquema de contactes KOP
Portes lògiques, Esquema funcional, FUP
Electricitat, automatismes elèctrics molt senzills
2Estats de la màqunia, GRAFCET, SFC Automatismes i sistemes operatius de màquines complexes
Ajuda gràfica per a altres llenguatges
Programació text 3 Llenguatges estructurats, scripts, C, javascripts, php, Orientats a objectes, C++, Java, Python, ajudes programació (git, IDE) Aplicacions generals PC, arduino, SCADA, automatitzacions amb comunicacions i/o càlculs matemàtics
4 Llista de instruccions, assembler, CNC-gcode microcontroladors PIC, automats(origens), PC nivell assemblador, quan no arribem amb els altres llenguatges

La programació ha de ser una assignatura a primaria i secundaria. Ens fan aprendre idiomes però ens oblidem del idioma de les màquines. Pensem que les màquines parlaran com nosaltres, i es al reves nosaltres hem de parlar el llenguatge de les màquines. Realment entens els ordinadors , microcontroladors, autòmats, que porta qualssevol màquina quan entens programació. Per això es filosòficament almenys que el programa vingi amb amb el codi font open source.

Hi ha dos tipus de programació. La gràfica, que pot ajudar-nos a entendre conceptes però que en realitat no es així com funciona un ordinador. La forma de entrar un programa a un ordinador es amb text, els entorns gràfics sempre tradueixen a text i els de test sempre acaben compilant-se amb l'assemblador en un moment o altre.

Borsa de treball

http://fpbrugulat.controlonline.net:8888

He realitzat una instal·lació d'un servidor nginx a una raspberrypi2 que farà les funcions de borsa de treball. Aquí està el procés d'instal·lació de moment només he posat els links quan tingui una mica de temps ho faré mes detingudament.

Impresora 3D

Objectius wiki

En 1986 el 75% dels coneixements necessaris per treballar els teníem al cap, avui no arribem ni al 10%. Aquesta es la finalitat d'aquesta wiki.

Control de instal·lacions elèctriques i màquines per Internet ControlOnLine.net = OpenSource + Internet de les coses(Iot) + 4a Revolució industrial.

Electricitat - Electrònica - Programació.
Es necessari tenir coneixements d'aquests tres camps per fer un control fiable i segur. Tres camps que a més a més son molt extensos, i independents, el programador no sap electricitat, o al reves. No podem tenir tots aquests coneixements al cap fa falta organitzar-los d'alguna manera.

Organització de la wiki

Aquest estiu estic aprenen la programació orientada a objectes, i està fent que tot ho vegi d'aquesta manera. 1)

Orientació a tasques(funcions) vs orientació a Objectes? La orientació a funcions o tasques, el que en llenguatge de les persones podríem dir que es el verb o les accions. En front dels objectes que serien els substantius o noms. Quina de les dues es millor? Hi ha algun llenguatge al món amb només verbs? o amb només noms?

La programació orientada a objectes fa una classe, una classe que pot tenir classes derivades, que tenen propietats i tenen funcions o mètodes, podríem dir que el primer nivell d'organització podria ser el de classes, com el regne animal o vegetal. Però son classes inventades, son nous tipus de dades, int, bool, float..struct. ….. classe.

Learning C++ is not just syntax but far more than that. OOP was one of the revolution in s/w industry. Here is an attempt is made to teach concepts of C++ from philosophical point of view and not mere from programming perspective. OOP and C++ are the way we live, behave, act, respond, and exist in the world…!

Automatismes; Fer que alguna cosa funcioni per ella mateixa, prenen decisions respecte de les les entrades, i dels estats anteriors. Tindrem funcions, mètodes i també tindrem objectes(Automat, arduino, variador de freqüencia, logica cablada…). Automatismes podria dir-se que es una classe. I te subclasses i funcions….

Linux: Dedicada a la instal·lació i utilització del sistema operatiu, es clarament un conjunt de funcions a realitzar per diferents objectes. No necessàriament PC, també mòbils, microcontroladors(RaspberriPi,OrangePi…).

Motors Elèctrics: Aquest apartat està orientat clarament a un objecte el motor elèctric, com a base de la conversió del sistemes electrònics en moviment. Aquí hi ha una una interferència amb automatismes, el variador de freqüència. Hauria d'estar en Automatismes o en motors elèctrics? Supose que el variador de freqüència seria una classe derivada dels automatisme.

Potencia elèctrica: Tot sistema necessita d'energia. Energia es potència al llarg del temps. Es evident, des de instal·lacions elèctriques fins a sistemes autònoms, generadors/transformadors d'energia elèctrica.

Projectes: Tot el vist en diferents apartats al final serveix per posar en marxa un projecte, tindrà una alimentació(Potencia elèctrica), controlat per uns sistema automàtic(Autòmat, arduino, Raspberry(linux), amb uns actuadors(Motors elèctrics). Son Dissenys, solucions, usos de tot el que es pot fer amb els diferents classes, objectes, funcions… seria el programa complet.

Quadres elèctrics: Son la caixa un normalment va tot el sistema elèctric. Per això un apartat especial. Formarà part del projecte, tindrà d'entrada un sistema de potència elèctric i com a sortida la regulació dels actuadors.

1)
Es un canvi molt gran de programació. (Sobretot, recomane el vídeos del MOOC, C++ for C programers).
public/noticies_idees.txt · Darrera modificació: 2017/08/27 14:03 per crevert