Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:motors_electrics:start

Aquests llibres de la IOC poden servir de teoria:

llibresioc-20170921.zip

maquines_de_ca_.pdf

mant_i_segur_maquines_de_ca_part2-2.pdf

motor-book-grundfos.pdf

Màquina que converteix l'energia elèctrica a energia mecànica normalment de rotació:

Tipus Motor Asincrona/induccio Sincrona/Servo Pas a pas DC-Classic/ Universal
EstatorAC-trifasic AC (DC antics) DCAC/DC
Rotor Curtcircuit(Inducció) imants imants Bobinat/col·lector delgues
Cost baix alt baix baix
Control velocitat possible amb inveters (veriadors de freqüencia) Amb Driver propi/exclussiu Amb qualsevol driver Porporcional a la tensió
Control parell Possible V/F o vectorial SI NO Proporcional al corrent
Us industrial General màquines moviment fluids; compressors, bombes, ventiladors… Control velocitat-posició, robòtica, control d'eixos Control de posició, eixos Maquines Eina portàtils, trepant, caladora…

public/motors_electrics/start.txt · Darrera modificació: 2017/10/13 14:46 per crevert