Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:linux:utils:ffmpeg

Qualsovol video baixat amb youtube-dl

Si un video no es descarrega posar l'adressa curta del video, la de compartir, o boto dret URL video

Converteix i redueix de grandària, reduint la resolució a la vegada:

ffmpeg -i input.avi -vf scale=320:240 output.mp4
ffmpeg -i input.avi -vf scale=640:480 output.mp4
ffmpeg -i input.avi -vf scale=720:480 output.mp4

També podem reduir els fps(frames per segon) que no baixa la qualitat de la imatge. Per 10 fps amb el parametre -r

ffmpeg -i input.avi -r 10 output.mp4  
public/linux/utils/ffmpeg.txt · Darrera modificació: 2018/01/06 01:44 per crevert