Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:automatismes:start

Automatismes

En general sistemes programables.

Un autòmat és un model matemàtic per a una màquina d'estat finita (FSM les seves sigles en anglès). Una FSM és una màquina que, donada una entrada de símbols, “salta” a través d'una sèrie d'estats d'acord a una funció de transició.

Autòmats, microcontroladors, pneumàtica, control de motors, controls d'instal·lacions. Molts llibres parlen del grafcet, aquest llibre més modern par-la de la programació d'estats de la màquina. programmable_logic_controllers_iec_61131-3.pdf

public/automatismes/start.txt · Darrera modificació: 2017/06/18 18:17 (edició externa)